ลงโฆษณาบน LINE

ซื้อโฆษณาในรูปแบบ Sponsored Post หรือ โพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน
ซึ่งจะแสดงอยู่บน LINE Timeline,LINE Today และ LINE Chat

ทำไมต้องใช้ LINE Official Account

สร้างคอนเทนต์
ในแบบของแบรนด์คุณ

ไม่ว่าจะด้วยข้อความ รูปภาพ วิดิโอ หรือไลฟ์สดผ่าน LINE LIVE ก็สามารถถ่ายทอดให้ผู้ติดตามได้อย่างง่ายดาย โดยคอนเทนต์จะแจ้งเตือนบน LINE เหมือนเวลาได้รับข้อความจากเพื่อนหรือครอบครัว

เข้าถึงผู้ที่สนใจแบรนด์คุณ 100%

ไม่ต้องห่วงว่าคอนเทนต์จะไปไม่ถึงลูกค้าเพราะการ Broadcast เพียงคลิกเดียว สามารถเข้าถึง Target Reach ทั้ง 100%

เพิ่มยอดขายทันตาเห็น

หากแบรนด์คุณขายผ่าน LINE หรือมีเว็บไซต์ E-Commerce คุณสามารถกระตุ้นยอดขายผ่านการ Broadcast โดยลูกค้าสามารถตอบกลับผ่านแชท หรือคลิกไปยังเว็บไซต์เพื่อสั่งซื้อก็ได้

ธุรกิจสามารถเลือกวัตถุประสงค์ในการโฆษณาบน LINE Ads Platform 4แบบ

STARTER

PRO

PREMIUM

8, 300
บาท /เดือน

18, 900
บาท /เดือน

36, 900
บาท /เดือน

ค่าโฆษณา 7,000 บาท

ค่าโฆษณา 15,000 บาท

ค่าโฆษณา 30,000 บาท

ค่าบริการ 1,300 บาท

ค่าบริการ 2,500 บาท

ค่าบริการ 4,400 บาท

Impression 230K

Impression 500K

Impression 1M

STARTER

8, 300

บาท /เดือน

ค่าโฆษณา 7,000 บาท

ค่าบริการ 1,300 บาท

Impression 230K

PRO

18, 900
บาท /เดือน

ค่าโฆษณา 15,000 บาท

ค่าบริการ 2,500 บาท

Impression 500K

PREMIUM

36, 900
บาท /เดือน

ค่าโฆษณา 30,000 บาท

ค่าบริการ 4,400 บาท

Impression 1M

ตัวอย่างลูกค้า

Case Study

ทำความรู้จัก Line