Hybrid Work : เทรนด์การทำงานแห่งอนาคต

การทำงานแบบไฮบริด : เทรนด์การทำงานแห่งอนาคต

ทำงานแบบไฮบริดอย่างไรให้ราบรื่น กับ Google Workspace

ในโลกการทำงานแบบไฮบริด ทีมต่างๆ ต้องปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทั้งระหว่างพนักงานที่ทำงานในสำนักงานและพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล บทความนี้จะแนะนำวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด โดยใช้เครื่องมือของ Google Workspace

Same-time collaboration

การทำงานร่วมกันแบบพร้อมกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประชุม การระดมความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

  • Google Workspace ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถสร้างและเข้าถึงวาระการประชุมร่วมกัน เอกสาร Google ภายในคำเชิญ Google Calendar ช่วยให้การจัดการ การประชุม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการประชุมได้
  • Google Chat ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ ผู้เข้าร่วมสามารถส่งข้อความ รูปภาพ และไฟล์ และสามารถเห็นข้อความเหล่านั้นได้ทันที

  • Google Meet ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้ Google Meet มีคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่น การแชร์หน้าจอ การบันทึกการประชุม และการแปลภาษาแบบเรียลไทม์

google workspace tools

Staggered-time collaboration

การทำงานร่วมกันตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมอบหมายงาน การแบ่งปันความรู้ และการให้ข้อเสนอแนะ

  • Google Drive ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถแบ่งปันไฟล์ เอกสาร และสไลด์ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกอุปกรณ์ และสามารถแก้ไขไฟล์ได้พร้อมกัน

  • Google Docs ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกัน ผู้เข้าร่วมสามารถดูการแก้ไขของผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์

  • Google Sheets ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันบนสเปรดชีตเดียวกัน ผู้เข้าร่วมสามารถดูการแก้ไขของผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์

  • Google Slides ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันบนสไลด์เดียวกัน ผู้เข้าร่วมสามารถดูการแก้ไขของผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์

การเพิ่มมูลค่าให้กับการทำงานร่วมกันแบบ Real – Time

ประการแรก การโต้ตอบแบบเรียลไทม์อาจจัดเตรียมได้ยาก การประสานตารางเวลาต้องมีการวางแผนล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพนักงานกระจายตัวอยู่ทั่วโลกหรือทำงานนอกเวลาทำการปกติ

ประการที่สอง การกำหนดตารางประชุมติดต่อกันอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าในการประชุม จากการสำรวจการทำงานแบบไฮบริดทั่วโลกที่เราได้มอบหมายให้ Economist Impact ดำเนินการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 72% ยอมรับว่าการประชุมออนไลน์ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูล ในขณะเดียวกัน 68% กล่าวว่ามีการประชุมออนไลน์มากเกินไปโดยทั่วไป

แสดงให้เห็นว่าแม้พนักงานจะเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แต่พวกเขาก็ต้องการให้มีการจัดการในระดับที่พอเหมาะ

สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด พนักงานของคุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาประสานการโต้ตอบแบบเรียลไทม์และลดเวลาที่ใช้ในการสลับแอปและเปลี่ยนบริบท

ด้วย Google Workspace ที่ได้กล่าวถึงในช่วงแรกของบทความนี้ที่มีจุดเด่นในด้านการทำงานร่วมกันผ่านชุดเครื่องมือและแอพพลิเคชันต่างๆไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ตามจะทำให้การทำงานร่วมกันของคุณมีการเชื่อมโยงมากขึ้นและพนักงานก็ยิ่งสามารถเริ่มทำงานได้ง่ายขึ้นทันที

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Google Workspace เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับโลกการทำงานแบบไฮบริดในยุคปัจจุมันนั่นเอง