Help me write, visualize and organize by DUET AI

Help me write, visualize and organize by DUET AI

Help me write, visualize and organize by DUET AI

เราอาจจะได้เห็นประกาศออกมาแล้วจากทาง Google เรื่องการนำ Duet AI เข้ามาใช้ทำงานร่วมกับเครื่องมือและ Application ต่างๆบน Google workspace วันนี้จะมาแนะนำสิ่งที่เราสามารถใช้ AI ช่วยทำงานบน Workspace กัน

help me write with duet ai

Help me write

Email on the go: เราสามารถให้ AI ช่วยเขียนและส่งอีเมลให้เราได้เวลาที่เราต้องเดินทางหรืออยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนแต่ไม่มีเวลาพิมพ์อีเมลเพื่อตอบกลับ ด้วยฟังก์ชั่น “Help me write” ที่เพิ่มเข้ามานั้นเพียงแค่เราป้อน Prompt หรือ คำสั่งให้ AI ก็จะทำการร่างอีเมลให้เราได้ทันที

นอกจากเรื่องของการเขียนร่างอีเมลแล้ว ฟังก์ชั่นนี้ยังช่วยเราสร้างแบบร่าง หรือ Draft ของบทความหรือหัวข้อที่เราต้องการจะเขียนได้อีกด้วย เพราะชื่อฟังก์ชั่นก็บอกไว้แล้วแหละครับว่า “Help me write” ดังนั้นการป้อนหัวข้อและให้ AI ช่วยเขียนนั้นต้องทำได้แน่นอนอยู่แล้ว เรายังสามารถเลือกจะเก็บส่วนที่เราคิดว่า AI เขียนออกมาได้ดีแล้ว และเลือกแก้ส่วนที่เรายังไม่โอเคกับมันได้อีกด้วย

help me visualize by Duet AI

Help me Visualize

มาต่อกันที่ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือ “Help me visualize” ด้วยฟังก์ชั่นนี้นั้น AI จะสร้างภาพหรือการนำเสนอต่างๆจาก input หรือ คำสั่งที่เราบอกโดยเราสามารถพิมพ์ว่า เราอยากให้ AI สร้างรุปภาพหรือการนำเสนอในรูปแบบไหน เรายังสามารถเลือกสไตล์ของรูปภาพและการนำเสนอได้อีกด้วย

Help me Organize

มาถึงฟังก์ชั่นที่เหล่าผู้จัดการโปรเจค หรือ งานประเภท Project-based หลายๆคนน่าจะชื่นชอบ โดยฟังก์ชั่นนี้มีชื่อว่า “Help me organize” นั่นเอง ในฟังก์ชั่นนี้ AI จะช่วยเราในการทำ Task tracking รวมไปถึงเรื่อง Deadlines management ได้อีกด้วย

help me organize by Duet AI

นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการช่วยทำงานต่างๆที่กล่าวไปเบื่องต้นแล้ว Duet AI ยังสามารถลดเสียงรบกวนรอบๆเวลาที่เราวิดีโอคอลหรือกำลังประชุมออนไลน์ได้ หรือเวลาที่สัญญาณ WIFIเราไม่เสถียร AI ยังช่วยปรับคุณภาพของวิดีโอให้เข้ากับสัญญาณในเวลานั้นได้อีกด้วย และยังสามารถใส่ Auto translate caption เวลาที่เราวิดีโอคอลใน Google meet กับชาวต่างชาติได้อีก เรียกได้ว่า ทำให้การทำงานในหลายๆแง่มุมง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว