การตั้งรหัสผ่าน Google Workspace

ตั้งข้อกำหนดของรหัสผ่าน

 1. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ความปลอดภัยจากนั้นการจัดการรหัสผ่าน
 2. เลือกหน่วยขององค์กรที่ต้องการตั้งค่านโยบายรหัสผ่านจากทางด้านซ้ายหากต้องการใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด มิฉะนั้นเลือกองค์กรอื่นเพื่อตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ ในขั้นต้น องค์กรจะรับการตั้งค่ามาจากองค์กรระดับบน
 3. ในส่วนความรัดกุม ให้เลือกช่องบังคับใช้รหัสผ่านที่รัดกุมดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านที่รัดกุม
 4. ในส่วนความยาว ให้ป้อนความยาวต่ำสุดและสูงสุดสำหรับรหัสผ่านของผู้ใช้ ซึ่งกำหนดได้ตั้งแต่ 8 ถึง 100 อักขระ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เลือกช่องบังคับใช้นโยบายรหัสผ่านเมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งถัดไปหากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านที่ไม่รัดกุมจะเข้าถึงบริการของ Google ในองค์กรได้จนกว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนรหัสผ่านเอง
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้ผู้ใช้ใช้รหัสผ่านเดิมซ้ำได้ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องอนุญาตให้ใช้รหัสผ่านเดิมซ้ำทั้งนี้ คุณจะตั้งค่าประวัติรหัสผ่านที่ Google ตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้ซ้ำไม่ได้
 7. ในส่วนการหมดอายุ ให้เลือกระยะเวลาที่รหัสผ่านจะหมดอายุ
 8. คลิกลบล้างเพื่อเก็บการตั้งค่าไว้แบบเดิม แม้ว่าการตั้งค่าขององค์กรระดับบนจะเปลี่ยนไปก็ตาม
 9. หากหน่วยขององค์กรมีสถานะเป็นลบล้างอยู่แล้ว ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • รับค่า – เปลี่ยนกลับไปใช้การตั้งค่าเดียวกันกับองค์กรระดับบน
  • บันทึก – บันทึกการตั้งค่าใหม่ (แม้ว่าการตั้งค่าขององค์กรระดับบนจะเปลี่ยนไปก็ตาม)
 10. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมแก่ผู้ใช้