Google workspace ขีดจำกัดการรับส่งไฟล์แนบ ในอีเมล สูงสุดเท่าไหร่

คำอธิบาย อีเมลทั้งหมดที่ส่งถึงบัญชีนี้ อาจปรากฏเป็นการสนทนาใน Gmail ทั้งแบบที่เป็นชุดและไม่เป็นชุดข้อความ
ต่อนาที 60
ต่อชั่วโมง 3,600
ต่อวัน 86,400
ขนาดสูงสุด คุณจะรับอีเมลได้สูงสุด 50 MB

หมายเหตุ: หากต้องการส่งไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 MB ให้ใช้ Google ไดรฟ์หรือบริการแชร์ไฟล์อื่นๆ

ข้อจำกัดเกี่ยวกับไฟล์แนบ คุณจะรับไฟล์แนบได้สูงสุด 500 ไฟล์ต่อ 1 อีเมล