Google Workspace อัปเดตใส่ข้อมูล Alt Text รูปภาพได้ง่ายขึ้น

เคยไหม? กำลังสร้างเอกสารหรือสไลด์นำเสนอ แล้วอยากจะใส่คำอธิบายรูปภาพหรือ Alt Text แต่ต้องคลิกขวาที่รูปภาพก่อน แล้วค่อยเลือกเมนู Alt Text กว่าจะใส่เสร็จก็เสียเวลาไปหลายนาที

ปัญหานี้กำลังจะหมดไป เพราะ Google Workspace มีฟีเจอร์ที่ทำให้สามารถใส่ข้อมูล Alt Text รูปภาพได้ง่ายขึ้น โดยเพียงแค่คลิกเลือกรูปภาพนั้น ช่อง Alt Text ก็จะแสดงเพิ่มเติมขึ้นมาในแถบด้านข้าง ทำให้สะดวกในการใส่ข้อมูลมากขึ้น ประโยชน์นี้ยังช่วยให้เวลาตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร สามารถเรียกดู Alt Text ได้ง่ายขึ้นด้วย

ก่อนอื่น มารู้จัก Alt Text กันก่อน

ข้อมูล Alt Text คืออะไร

ข้อมูล Alt Text หรือคำอธิบายรูปภาพ เป็นข้อความที่อธิบายเนื้อหาของรูปภาพ โดยทั่วไปจะใช้ในการช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใจเนื้อหาของรูปภาพได้ โดยโปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านข้อมูล Alt Text ออกเสียงให้ผู้พิการทางสายตาฟัง

ข้อมูล Alt Text ควรเขียนอย่างไร

ข้อมูล Alt Text ควรเขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาของรูปภาพ โดยควรระบุสิ่งต่อไปนี้

  • วัตถุหลักในรูปภาพ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในรูปภาพ
  • การกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในรูปภาพ

วิธีใส่ข้อมูล Alt Text รูปภาพด้วยฟีเจอร์นี้

  1. เปิดเอกสารหรือสไลด์นำเสนอที่ต้องการใส่ข้อมูล Alt Text รูปภาพ
  2. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ
  3. ช่อง Alt Text จะแสดงขึ้นมาในแถบด้านข้าง
  4. พิมพ์ข้อมูล Alt Text ที่ต้องการลงในช่องนั้น
  5. กด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
Google Workspace อัปเดตใส่ข้อมูล Alt Text รูปภาพได้ง่ายขึ้น