Google Drive Update! : เตือนความจุพื้นที่แชร์ไดร์ฟใกล้เต็มด้วยแบนเนอร์แจ้งเตือนใน Google Drive

Google Drive เก็บไฟล์อะไรได้บ้าง?

เพื่อให้ผู้ใช้ทราบสถานการณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในแชร์ไดร์ฟของโดเมนที่ใกล้จะเต็มความจุ (400,000 รายการ) เรากำลังเปิดตัวแบนเนอร์แจ้งเตือนที่แสดงปริมาณพื้นที่ว่างคงเหลือในแชร์ไดร์ฟ แบนเนอร์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อพื้นที่ว่างเหลือต่ำกว่า 20% เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไข เพื่อเพิ่มเนื้อหาในแชร์ไดร์ฟนั้นเท่านั้นที่จะเห็นแบนเนอร์แจ้งเตือน

กำหนดการเปิดตัว

  • เริ่มเปิดตัวในวันที่ 3 เมษายน 2024

ผู้ใช้ที่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัตินี้รองรับผู้ใช้ Google Workspace ประเภท Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร