Google ประกาศขยายการลงทุนในไทย ตั้ง Cloud Region แห่งแรก

Google ประกาศขยายการลงทุนในไทย ตั้ง Cloud Region แห่งแรก

ข่าวดี! Google ประกาศลงทุนครั้งใหญ่ในไทย ตั้งศูนย์ข้อมูล (Cloud Region) แห่งแรก

พร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คาดการณ์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573 และสร้างงาน 50,300 ตำแหน่ง ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: Google พิจารณาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในไทย และก่อตั้ง Cloud Region แห่งแรกเพื่อรองรับบริการดิจิทัลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดการณ์ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยมหาศาล

  2. ส่งเสริมการใช้ AI อย่างชาญฉลาด: รัฐบาลไทยและ Google ร่วมกันพัฒนาโครงการความร่วมมือด้าน AI โดยมุ่งเน้นการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในภาครัฐ พัฒนาโซลูชัน AI ขยายผล และสร้างไซเบอร์สเปซที่มั่นคง

  3. สนับสนุนนโยบาย Go Cloud-First: Google Cloud หนุนนโยบายส่งเสริมการใช้คลาวด์ของภาครัฐไทย ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม (MDES) ระบุประเภทของข้อมูลที่เหมาะกับการจัดเก็บบน Google Distributed Cloud Hosted ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

  4. พัฒนาคนไทยสู่อาชีพดิจิทัล: Google มุ่งพัฒนาบุคลากรไทยให้มีทักษะด้านดิจิทัล ผ่านการฝึกอบรมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีนวัตกรรม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย และส่งเสริมให้ไทยก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก