Edge AI เทคโนโลยีล้ำยุค ผลักดันนวัตกรรม AI สู่ทุกอุปกรณ์

Edge AI เทคโนโลยีล้ำยุค ผลักดันนวัตกรรม AI สู่ทุกอุปกรณ์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและกำลังมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตมนุษย์ หนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ Edge AI

Edge AI คืออะไร

Edge AI เป็นการประมวลผล AI บนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge Device) เช่น สมาร์ทโฟน กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์ เป็นต้น แทนที่จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์เพื่อประมวลผล ซึ่งอาจใช้เวลานานและทำให้อุปกรณ์ตอบสนองช้าลง

Edge AI มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

  • ความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลถูกประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทางโดยตรง จึงไม่ต้องส่งข้อมูลไปประมวลผลบนระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยลดเวลาแฝง (Latency) ในการประมวลผล
  • ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลถูกประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง จึงช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล
  • ต้นทุนที่ต่ำลง เนื่องจาก Edge AI ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบคลาวด์ จึงช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน Edge AI

Edge AI สามารถนำมาใช้กับงานต่างๆ มากมาย เช่น

  • การจดจำใบหน้า ตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิดที่ใช้ Edge AI ในการจดจำใบหน้าของบุคคลเพื่อความปลอดภัย

  • การตรวจจับวัตถุ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ Edge AI ในการตรวจจับวัตถุบนท้องถนนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

  • การวินิจฉัยทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ Edge AI ในการวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายหรือวิดีโอ

Google AI และ Edge AI

Google AI เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI Google ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Edge AI โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เช่น

  • TensorFlow Lite เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์ปลายทาง
  • Edge TPU เป็นชิปประมวลผล AI ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์ปลายทาง

Google AI ทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Edge AI ตัวอย่างเช่น Google ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเพื่อพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ Edge AI

Edge AI เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุค AI โดยช่วยให้การประมวลผล AI เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยี Edge AI กำลังมีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม และคาดว่าจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต