5 สาเหตุหลัก ที่บริษัทหันมาใช้ Google Workspace

พบกับทีมงาน ecom School Of Digital

ข้อแรกคือ ระบบเมลเก่าไม่ Work อะไรบ้าง เช่น
– การรับส่ง อีกเมลเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ส่งออกหาลูกค้าบางทีก็ไม่เข้า
– การส่งอีเมล มีการจำกัดเมลต่อวัน ก็ทำให้การส่งล่าช้าไปอีก
– ส่งแนบเอกสารไฟล์ใหญ่ไม่ได้
– จัดการระบบยาก

Work space
– ใช้กับ Outlook ได้
– จัดการอีเมล เองได้
– โอนย้ายข้อมูลีกเมลจากระบบเดิมได้

ข้อสอง Video conference ในที่เดียว ไม่ต้องใช้งานแยกให้วุ่ยวาย
– บางที่มีการเทรนพนักงานออนไลน์ ก็จะนิยมใช้ Video Conference ซึงตัว Google meet จะมีผู้เข้าร่วมได้ ถึง 100 คนขึ้นไป โดยไม่จำกัดเวลา

ข้อสาม การทำงานเอกสารพร้อมกัน แบบ Realtime
– Drive sheet doc slide calendar ข้อสี่ สามารถซื้อพื้นที่ใช้งานเพิ่มได้

ข้อที่ห้า ความน่าเชื่อถือ
– วางใจได้ ไม่มีเทลูกค้า
– Support การใช้งานกับ Google โดยตรง
– การรับประกันบริการ (Service Level Agreement : SLA)