Apple เจรจากับ Google ดึง AI “Gemini” เสริมประสิทธิภาพ iPhone

Apple เจรจากับ Google ดึง AI "Gemini" เสริมประสิทธิภาพ iPhone

ตามรายงานของ Bloomberg ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีอย่าง Apple กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Google เพื่อนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล่าสุดของ Google อย่าง “Gemini” มาติดตั้งบน iPhone

Gemini คืออะไร?

Gemini เป็นชื่อใหม่ของ แชทบอท Bard AI ที่ Googleเพิ่งรีแบรนด์ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ ๆ จุดเด่นของ Gemini คือ การเป็นโมเดลประมวลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Generative AI ซึ่งมีความสามารถในการโต้ตอบ สร้างสรรค์เนื้อหา และตอบสนองต่อข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด

เหตุผลที่ Apple สนใจ Gemini

ในปี 2024 ตลาดสมาร์ทโฟนมีการแข่งขันที่รุนแรง และความท้าทายที่สำคัญของ Apple คือ การตามให้ทันกับเทคโนโลยี AI ของคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของผู้ช่วยเสมือน Siri ที่ยังตามหลัง Google Assistant อยู่

การนำ Gemini มาใช้บน iPhone อาจช่วยยกระดับประสิทธิภาพของ Siri ให้สามารถโต้ตอบ สร้างสรรค์เนื้อหา และตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจช่วยให้ Apple พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้อีกด้วย

ความเป็นไปได้ในการติดตั้ง

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่า Apple จะนำ Gemini ไปใช้งานในส่วนใดของ iPhone บ้าง แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ความสามารถของ Gemini อาจถูกนำไปใช้ในฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น

  • การปรับปรุงประสิทธิภาพของ Siri
  • การสร้างคำตอบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดในแอปพลิเคชัน Mail
  • การแปลภาษาขั้นสูง
  • การสร้างคำสั่งอัจฉริยะสำหรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของโทรศัพท์

อนาคตที่ไม่แน่นอน

แม้จะมีการเจรจา แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าดีลนี้จะสำเร็จหรือไม่ ปัจจุบันทั้ง Apple และ Google เป็นคู่แข่งสำคัญในหลายตลาด ดังนั้น การตัดสินใจนำเทคโนโลยีของอีกฝ่ายมาใช้ อาจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

ผลกระทบต่อผู้ใช้

หาก Apple บรรลุข้อตกลงกับ Google ผู้ใช้ iPhone อาจได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี AI ของ Gemini

ติดตามความเคลื่อนไหว

ขณะนี้ ยังคงอยู่ในช่วงแรกของการเจรจา ข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับดีลนี้ อาจมีการอัพเดทเพิ่มเติมในอนาคต