AI : อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

AI : อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ตลาด Generative AI ไทย เติบโต 23.46% ต่อปี มูลค่าแตะ 3.8 หมื่นล้านบาทภายในปี 2573

ผู้บริโภคไทยกว่า 35% ใช้ AI ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

86% ของผู้บริโภคไทยบอกว่า AI เปลี่ยนประสบการณ์การซื้อของ

99% ของคนทำงานไทยเคยใช้ Gen AI ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Generative AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ขนาดตลาดคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตรายปีที่ 23.46% ส่งผลให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 1,084 ล้านเดอลลาร์ หรือราว 3.8 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2573

ผู้บริโภคไทยเริ่มใช้ AI มากขึ้น มากกว่า 1 ใน 3 หรือ 35% ของผู้บริโภคไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ AI ทั้งใช้กับชีวิตส่วนตัวและใช้เกี่ยวกับการทำงาน

AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการช้อปปิ้งของผู้บริโภคไทย 86% ของผู้บริโภคไทยบอกว่า AI ทำให้ประสบการณ์การซื้อของเปลี่ยนแปลงไป

AI ช่วยให้คนทำงานไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 99% ของคนทำงานไทยเคยใช้ Gen AI ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Generative AI กำลังมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนไทย ธุรกิจต่างๆ ควรเริ่มศึกษาและนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Samsung สรุป 5 เทรนด์ AI ปี 2567 : โอกาสใหม่สำหรับธุรกิจและอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

1. Generative AI : สร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่

 • องค์กรต่างๆ จะนำ Generative AI มาใช้เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 80% ภายในปี 2569
 • ช่วยสร้างสรรค์เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ ดนตรี และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. BYOAI : เทรนด์ใหม่ในที่ทำงาน

 • พนักงานนำ AI ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานมากขึ้น
 • เครื่องมือ AI ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

3. แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะ : ปรับแต่งเฉพาะบุคคล

 • 1 ใน 3 ของแอปพลิเคชั่นจะใช้ AI เพื่อสร้างอินเตอร์เฟชให้ผู้ใช้ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้
 • มอบประสบการณ์การใช้งานที่ตรงใจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้

4. AI เขียนโค้ด : อนาคตของการเขียนโปรแกรม

 • บริษัทซอฟแวร์จะใช้ AI เขียนโค้ด 3 ใน 4 ของงานทั้งหมดภายในปี 2571
 • ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์

5. การค้นหาออนไลน์ด้วย AI : แม่นยำ ตรงใจ

 • AI ปรับปรุงการค้นหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
 • ค้นหาแบบสนทนา ค้นหาด้วยภาพ/วิดีโอ สะดวก รวดเร็ว

โอกาสของธุรกิจ : นำ AI เสริมแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • สร้างสรรค์นวัตกรรม
 • เสนอบริการที่เป็นส่วนตัว