9 เทรนด์ AI ปี 2024 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 48,000 ล้านบาท

ปลุกพลังสมอง ปลดล็อคอนาคต: เปิดโลกกว้างแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปกับ Google

เซลส์ฟอร์ซ เผย 9 เทรนด์เทคโนโลยีและการใช้งาน AI ที่จะส่งผลต่ออนาคตของธุรกิจในประเทศไทยและอาเซียนในปี 2024 มั่นใจ AI จะสร้างโอกาสและผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย 48,000 ล้านบาท

1. AI สร้างโอกาสทองให้ธุรกิจไทย

 • ประเทศไทยมีความพร้อมในการใช้งาน AI สูง
 • ธุรกิจไทยต้องวางแผนใช้ AI อย่างมีกลยุทธ์ เน้นสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ ฝึกอบรมการใช้งาน AI และตรวจสอบจริยธรรม

2. ยุคของการมีส่วนร่วมของลูกค้าแบบครบวงจร

 • ธุรกิจต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล
 • โซลูชัน AI เฉพาะอุตสาหกรรม เข้าถึงลูกค้า ตอบโจทย์ความต้องการ รักษาฐานลูกค้า

3. วางรากฐานด้านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พัฒนากลยุทธ์ด้านข้อมูล ใช้ประโยชน์จาก Generative AI
 • เชื่อมต่อระบบเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ ลดการจัดเก็บแบบแยกส่วน
 • วิเคราะห์เชิงลึก ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล
 • เน้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

4. แชทบอท: ความรับผิดชอบควบคู่ไปกับ AI

 • แชทบอทควบคุมโดยมนุษย์ ตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาด ป้องกันความเสียหาย

5. ระบบออโตเมชัน: ขยายการใช้งาน

 • AI ตัดสินใจ ปรับรูปแบบกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ลดงานซ้ำๆ พนักงานมีเวลาทำงานตอบสนองความต้องการ

6. โมเดลภาษา LLM เฉพาะเจาะจง

 • โมเดลขนาดเล็กลง ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะอุตสาหกรรม
 • โมเดลภาษาไทย โมเดลเฉพาะทาง ลดขนาดข้อมูล ประหยัดค่าใช้จ่าย

7. AI ช่วยสร้างแอปพลิเคชันง่ายขึ้น

 • ทีมนักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษาธรรมชาติ ผ่านโมเดลภาษา LLM และฐานข้อมูล
 • เข้าถึง AI ง่าย พนักงานไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค

8. ฟังก์ชันการให้บริการลูกค้า: ผู้นำด้านการใช้ AI

 • การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย พลิกโฉมการให้บริการลูกค้า
 • ธุรกิจนำ Generative AI และระบบอัตโนมัติ มาใช้

9. พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน

 • เน้นทักษะการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย พัฒนา AI อย่างมีจริยธรรม
 • พัฒนาทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา

สรุป: 9 เทรนด์ AI ปี 2024 จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทยต้องวางกลยุทธ์ นำ AI มาใช้สร้างโอกาส พัฒนาขีดความสามารถพนักงาน รองรับการเปลี่ยนแปลง