5 ฟีเจอร์ลับที่ควรรู้ใน Google Workspace!

ฟีเจอร์ลับที่ควรรู้ใน Google Workspace

Google Workspace หรือชื่อเดิมคือ G Suite เป็นชุดเครื่องมือที่มีคุณสมบัติหลายอย่างช่วยให้การทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าหลายคนจะคุ้นเคยกับฟีเจอร์ที่เห็นกันบ่อย ๆ เช่น Google Docs, Google Sheets และ Gmail แต่ยังมีฟีเจอร์ลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งคุณอาจยังไม่รู้จัก และมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

1. ฟีเจอร์ Explore ใน Google Docs และ Google Sheets

ฟีเจอร์ Explore ช่วยค้นหาข้อมูลที่จำเป็นภายใน Google Docs หรือ Google Sheets ได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างเครื่องมือเพื่อลงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกที่ไอคอน Explore แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการจะค้นหา เช่น คำจำกัดความ ตาราง หรือข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังทำงานอยู่

explore in google docs
explore in google sheets
explore in google slides

2. ฟีเจอร์ Work Insights

ฟีเจอร์ Work Insights สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ Google Workspace ของทีมงานของคุณ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของพนักงานในองค์กร เช่น อีเมล การประชุม และการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อดูว่าพนักงานใช้งาน Google Workspace ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

work insight for google workspace

3. ฟีเจอร์ suggested file ใน Google Drive

ฟีเจอร์ suggested ช่วยให้การค้นหาไฟล์ที่ใช้บ่อยหรือไฟล์ที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดย Google จะใช้ Machine Learning วิเคราะห์ไฟล์ที่คุณมักจะใช้บ่อย ๆ เพื่อทำการเสนอไฟล์เหล่านั้นในหน้าแรกของ Google Drive ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาไฟล์

suggested file in google drive

4. ฟีเจอร์ Smart Compose ใน Gmail

ฟีเจอร์ Smart Compose เป็นการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อคาดเดาข้อความที่คุณอาจต้องการพิมพ์ในอีเมล โดยจะช่วยให้การเขียนอีเมลรวดเร็วขึ้นด้วยการเสนอคำหรือประโยคที่สามารถนำมาใช้ต่อได้ทันที

smart compose in gmail

5. ฟีเจอร์ Keep Notes Integration

Google Keep สามารถรวมกับ Google Docs และ Google Sheets ได้อย่างลงตัว ทำให้คุณสามารถนำโน้ตจาก Google Keep มาใส่ในเอกสารหรือสเปรดชีตได้โดยตรงโดยใช้ Sidebar

ฟีเจอร์ Keep Notes Integration in google workspace