ต้อง CC. Email ให้หลายคนซ้ำๆ ทุกวัน แก้ยังไง? โอ้ยๆ | Google Workspace | Admin

ECOM School Of Digital แบ่งปันไอเดีย การใช้ Google Workspace ง่ายๆ เอาไปใช้ได้เลย

วิธีให้อีเมลแต่ละ Account ภายใต้โดเมนเนมเดียวกัน ส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีอีเมลอื่นๆ ที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ Admin สามารถทำการตั้งค่า auto forward ให้กับบัญชีอีเมลเหล่านั้นได้

1. Login Admin Console ที่ https://admin.google.com

2.คลิกที่ Apps > Google Workspace >Gmail

3. เลื่อนลงมาด้านล่าง ให้คลิกที่ compliance

4. เลื่อนลงมาที่“Content compliance” คลิกที่ Configure

5. ที่หน้า Add Setting ให้ทำการตั้งค่า ดังนี้

  • Content compliance: ใส่หัวข้อ ที่ต้องการ
  • Email messages to affect: ให้คลิกถูกทุกข้อ หรือเลือกข้อที่ค้องการ

ในข้อ 2 ที่ Expression เลือก ADD

6. ที่ Add expressions :

  • คลิกที่ลูกศรลง เลือกเป็น Advanced content match
  • Location: เลือก Headers+Body
  • Content: ใส่อีเมลต้นทาง

กดปุ่ม SAVE

7. เลื่อนลงมาข้อที่ 3. If the above expressions match, do the follow

8. ที่ Also deliver to ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Add more recipients
ใน Recipients ให้คลิกที่ ADD

9. ที่ Recipients : 

  • คลิกที่ลูกศรลง เลือก Basic
  • Recipient address: ให้ใส่อีเมลปลายทางที่ต้องการ forward

จากนั้นกดปุ่ม SAVE

10. ระบบจะแสดงอีเมลที่เพิ่มเข้าไป คลิกที่ ADD SETTING เพื่อบันทึกการตั้งค่า

11. ระบบจะแสดงข้อมูล Content compliance ที่เพิ่มเข้าไป จากนั้นคลิกที่ SAVE เพื่อทำการบันทึก