Google Workspace – การตั้งรหัสผ่านและรีเซตรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี โดยคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่าน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่บัญชีปัจจุบัน secretary@jwgroupthailand.com

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายการผู้ใช้ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูหัวข้อค้นหาบัญชีผู้ใช้
 4. ชี้ไปที่ผู้ใช้จากนั้นคลิกรีเซ็ตรหัสผ่านที่ด้านขวา

  "A user is selected and a blue arrow points to the Reset password option."

  นอกจากนี้ คุณยังเลือกตัวเลือกนี้ที่ด้านซ้ายของหน้าบัญชีของผู้ใช้ได้อีกด้วย

 5. ในช่องรีเซ็ตรหัสผ่าน ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สร้างรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
   Select Automatically generate a password
  • หากต้องการป้อนรหัสผ่านของคุณเอง ให้เลือกสร้างรหัสผ่าน หากต้องการดูรหัสผ่านที่คุณสร้าง ให้คลิกดูตัวอย่าง ""
   หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่านคือ 8 อักขระ ทั้งนี้คุณเปลี่ยนข้อกำหนดของรหัสผ่านสำหรับองค์กรได้
   ""
 6. (ไม่บังคับ) หากเลือกสร้างรหัสผ่าน คุณสามารถแจ้งให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านได้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ในครั้งถัดไป ซึ่งทำได้เลือกช่องขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไป
  ""
 7. คลิกรีเซ็ต
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการวางรหัสผ่านที่อื่น เช่น ในการสนทนา Google Chat กับผู้ใช้ ให้คลิกคัดลอกรหัสผ่าน
 9. รีเซ็ตรหัสผ่านให้เสร็จสิ้นโดยเลือกวิธีต่อไปนี้
  • หากต้องการส่งอีเมลรหัสผ่านไปให้ผู้ใช้ ให้คลิกส่งรหัสผ่านทางอีเมลจากนั้นส่ง
  • คลิกเสร็จสิ้น