Google Workspace – แมป URL ใหม่กับเว็บไซต์จาก Google Sites

ข้อควรพิจารณาเมื่อทำการแมป URL

 • ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • ใน Sites แบบใหม่ การแมปที่อยู่เว็บจะมีใบรับรอง SSL ที่มีการตรวจสอบโดเมนแล้วให้โดยอัตโนมัติเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และคุณจะใช้ใบรับรองอื่นไม่ได้
 • คุณไม่สามารถแมปเว็บไซต์กับ URL ที่อยู่ภายใต้ชื่อโดเมนอื่นใน Sites แบบใหม่ได้
 • หากมีการแชร์เว็บไซต์กับภายนอกองค์กร ผู้คนจะเห็นเพียง URL ที่แมปแล้วเท่านั้น ในกรณีที่แชร์เว็บไซต์กับผู้ใช้บางคนหรือแชร์เฉพาะกับองค์กร ทุกคนจะเห็น URL เดิม เช่น sites.google.com/example.com/yoursitename แทนที่จะเห็น URL ที่แมปแล้ว โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าตัวเลือกการแชร์ Google Sites 

ขั้นตอน : เพิ่ม URL ที่กำหนดเอง

ต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการตั้งค่าโดเมน

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการแมป URL กับโดเมนรอง เจ้าของเว็บไซต์ต้องใช้โดเมนรองสำหรับอีเมล หากเจ้าของใช้โดเมนอื่น คุณต้องสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้ในโดเมนรองแล้วโอนความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ไปยังบัญชีใหม่ จากนั้นผู้ใช้ในโดเมนรองต้องทําซ้ําเว็บไซต์ (เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของเว็บไซต์ไปยังโดเมนรอง) และเผยแพร่เว็บไซต์ที่ทำซ้ํา

 1. คลิก URL ที่กำหนดเองในการตั้งค่า Sites ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเพิ่ม ""จากนั้นSites แบบใหม่ หรือ Sites แบบคลาสสิก ตามที่ที่เผยแพร่เว็บไซต์
 3. คลิกต่อไป
 4. ป้อน URL ปัจจุบันของเว็บไซต์ รูปแบบของ URL ขึ้นอยู่กับวิธีที่สร้างเว็บไซต์ต่อไปนี้
  • สร้างด้วย Sites แบบใหม่ – URL จะเป็น sites.google.com/domain/sitename
  • สร้างด้วย Sites แบบคลาสสิกและย้ายข้อมูลไปยัง Sites แบบใหม่ – URL จะเป็น sites.google.com/a/domain/sitename
  • สร้างด้วย Sites แบบคลาสสิก – URL จะเป็น sites.google.com/a/domain/sitename
 5. คลิกต่อไป
 6. เลือกโดเมนที่ยืนยันแล้ว
  หมายเหตุ: หากแมปจาก Sites แบบใหม่ จะใช้งานได้เฉพาะโดเมนที่โฮสต์เว็บไซต์เท่านั้น
 7. ป้อน URL ที่กำหนดเองสำหรับเว็บไซต์จากนั้นคลิกต่อไป
 8. ตั้งค่าระเบียน CNAME ด้วยโฮสต์ของโดเมน
  คุณจะอัปเดตระเบียน CNAME ได้ในเว็บไซต์ของโฮสต์ของโดเมน ไม่ใช่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ซึ่งโฮสต์ของโดเมนแต่ละรายการจะมีกระบวนการแตกต่างกัน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มระเบียน CNAME ไปยังระเบียน DNS ของโดเมน
 9. คลิกเพิ่ม URL ที่กำหนดเอง