สูตรลับ !!! ทดลองใช้ Google Workspace ฟรี ให้ได้ถึง 30 วัน

ecom school of digital
แบ่งปันไอเดีย การใช้ Google Workspace ง่ายๆ เอาไปใช้ได้เลย
การทดลองใช้งาน Google workspace โดยทั่วไปหากทดลองใช้เอง จะได้แค่ 14 วัน แต่หากทดลองใช้กับ reseller จะได้ 30 วัน
ข้อแตกต่าง ระหว่างทดลองใช้งานเอง กับ ทดลองใช้งานกับ reseller
ทดลองใช้งานเอง 
– ระยะเวลา 14 วัน
– การติดตั้งในการใช้งาน ต้องทำเองทั้งหมด
– การเรียกเก็บเงิน หากลูกค้าไม่ยกเลิกการใช้งานหลังครบ 14 วัน google คิดเงินไปจนกว่าลูกค้าจะยกเลิก
ทดลองใช้งานกับ reseller
– ระยะเวลา 30 วัน
– การติดตั้งในการใช้งาน reseller ทำให้ทั้งหมด
– การเรียกเก็บเงิน หากครบกำหนดทดลองใช้งาน 30 วัน และไม่ใช้ต่อ ไม่มีการเรียบเก็บใดๆ