10 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2024: ก้าวสู่ยุค AI อัจฉริยะ ยั่งยืน และเชื่อมต่อ

10 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2024: ก้าวสู่ยุค AI อัจฉริยะ ยั่งยืน และเชื่อมต่อ

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ได้เปิดเผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ปี 2567 ที่องค์กรธุรกิจต้องจับตาเพื่อปรับใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่กำลังมาและมีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจในอนาคต เทรนด์เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. AI อัจฉริยะ:

 • Democratized Generative AI: ทุกคนจะเข้าถึง AI ได้มากขึ้น เนื่องจาก Generative AI จะถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าด้วย Model ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากข้อมูลมากมาย การประมวลผลแบบคลาวด์ และ Open source ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ และเสียงที่สมจริงสำหรับการตลาด การศึกษา และความบันเทิง
 • AI TRiSM: เน้นความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และความปลอดภัยของ AI ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การกำหนดมาตรฐาน AI TRiSM กับเทคโนโลยี AI เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการใช้ AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
 • AI-Augmented Development: ช่วยวิศวกรซอฟต์แวร์ในการออกแบบ เขียนโค้ด และทดสอบแอปพลิเคชัน ตัวอย่างการใช้งาน เช่น เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเขียนโค้ด ช่วยให้นักพัฒนามุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่สำคัญกว่า
 • Intelligent Applications: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ระบบแนะนำสินค้าอัจฉริยะที่ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

2. เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน:

 • Sustainable Technology: เทคโนโลยีที่ยั่งยืน มุ่งเน้น ESG ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การใช้ AI เพื่อ optimize การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ Big Data วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดมลพิษ
 • Platform Engineering: พัฒนา Internal Platform Product ให้ตอบโจทย์การใช้งานแบบ self-service ตัวอย่างการใช้งาน เช่น พัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับการจัดการข้อมูลภายในองค์กร ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

3. การเชื่อมต่อและการทำงานแบบไร้พรมแดน:

 • Augmented-Connected Workforce (ACWF): พัฒนาให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงาน การใช้ Virtual Reality (VR) ฝึกอบรมพนักงาน
 • Continuous Threat Exposure Management (CTEM): จัดการความเสี่ยงจากความเสียหายต่อเนื่อง ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การใช้ Blockchain ปกป้องข้อมูล
 • Machine Customers (Custobots): ลูกค้าที่ไม่ใช่มนุษย์ ซื้อสินค้าและบริการได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น Chatbots ที่สามารถตอบคำถามและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
 • Industry Cloud Platforms (ICPs): ใช้เทคโนโลยี cloud ในอุตสาหกรรม ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การใช้ Cloud Platform สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจธนาคาร การใช้ Cloud Platform สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันในธุรกิจค้าปลีก

โอกาสและความท้าทาย

เทรนด์เหล่านี้เปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต้องพร้อมรับมือกับความท้าทาย เช่น

 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์: การใช้ AI มากขึ้น ทำให้เกิดช่องโหว่ใหม่ ๆ
 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย: กฎหมายเกี่ยวกับ AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
 • จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี: การใช้ AI