ไมโครซอฟต์เก็บเงินฟีเจอร์ขั้นสูง Copilot Pro เริ่มให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่สหรัฐอเมริกาก่อน

ไมโครซอฟต์เก็บเงินฟีเจอร์ขั้นสูง Copilot Pro

ไมโครซอฟต์ประกาศเตรียมเก็บเงินค่าบริการฟีเจอร์ขั้นสูงของ Copilot ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเขียนโค้ด สำหรับช่องทางการสมัคร Copilot Pro ต้องรอรายละเอียดอีกครั้งต่อไป ณ ตอนนี้ไทยยังไม่สามารถสมัคร Copilot Pro ได้ทันที โดยจะเริ่มให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่สหรัฐอเมริกาก่อน

Copilot Pro เป็นฟีเจอร์ขั้นสูงของ Copilot ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเขียนโค้ด โดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจาก Copilot เวอร์ชันฟรี ดังนี้

  • ความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโค้ดที่ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น Copilot Pro สามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของโค้ดและตัวอย่างการใช้งานเพื่อเรียนรู้รูปแบบโค้ดที่ถูกต้องและปลอดภัย ส่งผลให้คำแนะนำของ Copilot Pro มีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการแนะนำโค้ดสำหรับภาษาโปรแกรมใหม่ๆ Copilot Pro ได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลโค้ดของภาษาโปรแกรมต่างๆ มากมาย ทำให้สามารถแนะนำโค้ดสำหรับภาษาโปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
  • ความสามารถในการแนะนำโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มใหม่ๆ Copilot Pro ได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลโค้ดของแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย ทำให้สามารถแนะนำโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

โดยสรุปแล้ว Copilot Pro มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเขียนโค้ดที่ถูกต้อง ปลอดภัย และครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับภาษาโปรแกรมใหม่ๆ หรือแพลตฟอร์มใหม่ๆ

ตัวอย่างฟีเจอร์ของ Copilot Pro ที่มีประโยชน์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่

  • การช่วยเขียนฟังก์ชันหรือเมธอดใหม่
  • การช่วยแก้ไขโค้ดที่ผิดพลาด
  • การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโค้ด
  • การช่วยเขียนโค้ดสำหรับภาษาโปรแกรมใหม่ๆ
  • การช่วยเขียนโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม Copilot Pro ยังคงเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จึงอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรตรวจสอบโค้ดที่ Copilot Pro แนะนำอย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้งาน