เสกงานนำเสนอให้ดู professional ง่ายๆด้วย Diagram

คุณเคยนำเสนองานแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจหรือไม่? หรือเคยนำเสนองานแล้วผู้ฟังรู้สึกเบื่อไหม? หากคำตอบคือใช่ เราขอนำเสนอ Diagram ที่จะมาช่วยให้ Presentation ของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

diagram เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดู professional ยิ่งขึ้น

Diagram เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลหรือแนวคิดให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้น สามารถใช้ได้ในงานนำเสนอ เอกสาร หรือแม้แต่แผนภูมิความคิด มีหลายประเภทของ diagram ที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของข้อมูล

ขั้นตอนการสร้าง diagram ใน Google Slide

  1. เปิด Google Slide และสร้างสไลด์ใหม่
  2. คลิกที่แท็บ “Insert” และเลือก “Diagram”
  3. เลือกประเภทของ diagram ที่ต้องการสร้าง
  4. พิมพ์ข้อความหรือเพิ่มข้อมูลลงใน Diagram
  5. ตกแต่งให้สวยงาม

ต่อมา เราจะมาแนะนำ Diagram แต่ละแบบใน Google Slide กัน โดย Diagram นั้นจะมีทั้งหมด 6 แบบตามด้านล่างนี้เลย

1.Grid

diagram เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดู professional ยิ่งขึ้น
diagram เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดู professional ยิ่งขึ้น

2.Hierarchy

diagram เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดู professional ยิ่งขึ้น

3.Timeline

diagram เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดู professional ยิ่งขึ้น

4.Process

5.Relationship

6.Cycle

Diagram สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานนำเสนอได้หลากหลาย เช่น

  • แสดงขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการจัดการโครงการ
  • แสดงโครงสร้างขององค์กร เช่น แผนผังการแบ่งงาน แผนผังสายบังคับบัญชา หรือแผนผังองค์กรย่อย
  • แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผลิตภัณฑ์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ

การใช้ diagram ใน Google Slide ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนองานให้ดู professional

Diagram ช่วยให้งานนำเสนอของคุณดู professional ยิ่งขึ้น อย่าลืมไปลองใช้ diagram ใน Presentation กันนะครับ