เทรนด์โลก 2024 : โลกที่ให้ความสำคัญกับจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดี

เทรนด์โลก 2024 : โลกที่ให้ความสำคัญกับจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดี

ปี 2024 โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากเทรนด์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เจนอัลฟา ชาวดิจิทัลโดยกำเนิด เจนอัลฟา เด็กที่เกิดในช่วงปี 2010-2020 จะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2024 พวกเขาเติบโตมาในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและมีความหลากหลายทางความคิดมากกว่ารุ่นก่อนๆ เจนอัลฟา จึงเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและการแสดงออกถึงตัวตนอย่างชัดเจน

เจนอัลฟา ชาวดิจิทัลโดยกำเนิด
  • The Frugalist เทรนด์บริโภคอย่างตระหนักรู้ ผู้บริโภคยุคใหม่หันมาเลือกบริโภคอย่างตระหนักรู้และให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของพฤติกรรม The Frugalist ได้แก่ การซ่อมแซมสินค้าที่ใช้แล้ว การซื้อเสื้อผ้ามือสอง และการใช้ขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว

The Frugalist เทรนด์บริโภคอย่างตระหนักรู้
  • ระบบนิเวศแห่งการมีสุขภาวะที่ดี ผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจมากขึ้น เทรนด์สุขภาพจิตและผู้สูงอายุจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

ระบบนิเวศแห่งการมีสุขภาวะที่ดี ผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจมากขึ้น
  • รวดเร็ว คล่องตัว ทันใจ เดินทางใกล้-ไกลแบบไมโคร ผู้คนหันมาเดินทางด้วยยานพาหนะขนาดเล็กอย่างจักรยานไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อลดมลพิษและประหยัดพลังงาน

รวดเร็ว คล่องตัว ทันใจ เดินทางใกล้-ไกลแบบไมโคร ผู้คนหันมาเดินทางด้วยยานพาหนะขนาดเล็ก
  • Generative AI สร้าง “ยุคหลังความจริง” เทคโนโลยี Generative AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้อย่างเสมือนจริง ส่งผลให้ผู้คนต้องเผชิญกับ “ยุคหลังความจริง” ที่ข้อมูลอาจบิดเบือนหรือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ปลุกพลังสมอง ปลดล็อคอนาคต: เปิดโลกกว้างแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปกับ Google
  • สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้คนจึงหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้คนจึงหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เทรนด์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่ยุคใหม่ ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์เหล่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่