ส่งอีเมลก็มีคาร์บอน? Google ชวนคุณวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกัน!

Google Cloud เพิ่มตัวช่วยนับ Carbon Footprint

ข่าวดีสำหรับคนรักษ์โลก! Google เตรียมเปิดเผยเครื่องมือวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายใน Gmail และโปรแกรม Google Workspace อื่นๆ

Google เตรียมเปิดเผยเครื่องมือวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายใน Gmail และโปรแกรม Google Workspace อื่นๆ ช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้อีเมล ตัวเครื่องมือจะประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยพิจารณาขนาดไฟล์ จำนวนผู้รับ และการใช้พลังงานของเซิร์ฟเวอร์ Google คาดหวังว่าเครื่องมือนี้จะส่งเสริมการใช้บริการของ Google อย่างชาญฉลาด ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประโยชน์:

  • รู้คาร์บอนฟุตพริ้นท์: ผู้ใช้สามารถติดตามปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการใช้อีเมล ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด เช่น ส่งไฟล์ขนาดเล็ก ส่งอีเมลถึงผู้รับจำนวนน้อย หรือนำอีเมลเก่าไปลบ
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: เครื่องมือนี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อีเมล ส่งผลให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมลดลง
  • สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม: การเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Google ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน