ยุคใหม่ของการทำงาน: ปลดล็อกศักยภาพพนักงานด้วย Employee AI จาก Google Cloud Platform

101 real-world gen AI use cases

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ไม่เพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แต่ยังสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด ในงาน Google Cloud Next 2024 ที่เพิ่งผ่านไป แพลตฟอร์ม Google AI ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Employee AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

Employee AI คือ ตัวแทนอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับพนักงานได้อย่างกลมกลืน พวกเขาสามารถเรียนรู้กระบวนการทำงานภายในองค์กร ช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวม

แล้วประโยชน์ของ Employee AI ต่อธุรกิจของคุณ มีอะไรบ้าง?

 • ยกระดับประสิทธิภาพ: Employee AI ช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซาก จำเจ เช่น การกรอกเอกสารเบื้องต้น การจัดการข้อมูลลูกค้า หรือการตอบคำถามเบื้องต้น ตัวอย่าง: ธนาคารสามารถนำ Employee AI มาช่วยพนักงานประจำเคาน์เตอร์ในการยืนยันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทำให้พนักงานสามารถโฟกัสกับการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น

 • เสริมสร้างทักษะ: Employee AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาจุดอ่อนในการทำงานของพนักงาน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง นอกจากนี้ Employee AI ยังสามารถช่วยฝึกอบรมพนักงานในรูปแบบ Online Learning ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่าง: บริษัทประกันภัยสามารถใช้ Employee AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการเคลมสินไหม เพื่อระบุรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อย ช่วยให้พนักงานปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 • สร้างสรรค์นวัตกรรม: Employee AI สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด คาดการณ์แนวโน้มความต้องการของลูกค้า และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ตัวอย่าง: บริษัทด้านเภสัชกรรมสามารถใช้ Employee AI ร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบยาที่ตรงกับโรคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

Employee agent by Gen AI

ตัวอย่างการใช้งาน Employee AI ในธุรกิจจริง

 • Avery Dennison: บริษัทผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้านบรรจุภัณฑ์ ใช้งาน Employee AI ช่วยพนักงานในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ปลอดภัย และยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับประสิทธิภาพและผลักดันการเติบโตขององค์กร
 • Bank of New York Mellon: ธนาคารยักษ์ใหญ่ สร้างผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะ ช่วยพนักงานค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคำตอบสำหรับคำถามต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • Bayer: บริษัทด้านชีวภาพ พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ภาพรังสีร่วมกับ Employee AI ช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ และการสร้างเอกสารที่ตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัท Baye ยังใช้ BigQuery และ Vertex AI เพื่อพัฒนาโซลูชันทางการแพทย์ดิจิทัลและยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Bristol Myers Squibb: บริษัทด้านเวชภัณฑ์ ใช้ Vertex AI และ Google Workspace ปรับกระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการทดลองทางคลินิก จากเดิมที่ใช้เวลานานหลายสัปดาห์ ปัจจุบันสามารถสร้างเอกสารฉบับร่างแรกได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
 • BenchSci: บริษัทพัฒนาโซลูชัน AI ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในงานวิจัยด้านชีววิทยา ประหยัดเวลาและทรัพยากรทางการเงิน ส่งผลต่อการนำเสนอยาใหม่แก่ผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

Employee AI เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่?

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจประเภทไหน Employee AI จาก Google Cloud Platform ก็มีศักยภาพที่จะช่วยคุณยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น

 • ธุรกิจค้าปลีก: Employee AI สามารถช่วยเหลือพนักงานขายในการแนะนำสินค้า สต็อกสินค้า หรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคน
 • ธุรกิจโรงพยาบาล: Employee AI สามารถช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ผล檢驗 (jeb gan) เบื้องต้น ช่วยประหยัดเวลาในการวินิจฉัยโรค
 • ธุรกิจโรงแรม: Employee AI สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดิจิทัล ช่วยเหลือลูกค้าในการจองห้องพัก เช็คอิน หรือตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

ก้าวไปสู่อนาคตการทำงานร่วมกับ “เพื่อนร่วมงาน” อัจฉริยะ

เทคโนโลยี Employee AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของทุกอุตสาหกรรม อย่าปล่อยให้ธุรกิจของคุณล้าหลัง ติดต่อ Google Cloud Platform วันนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Employee AI และเตรียมพร้อมก้าวไปสู่อนาคตการทำงานร่วมกับ “เพื่อนร่วมงาน” อัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน