บทใหม่ของ AI ในโลกการทำงานยุคใหม่

ai ในโลกการทำงานยุคใหม่

บทบาทของ AI ในโลกการทำงานยุคใหม่

ในโลกยุคปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราในหลายๆด้าน ในด้านที่เห็นได้ชัดเจนคือในด้านของการทำงาน ทั้งการทำงานที่เปลี่ยนจากการทำงานแบบดั้งเดิมที่ต้องไปออฟฟิศทุกวัน เป็น การทำงานแบบ Work from home หรือ Hybrid work กันมากขึ้นหลังจากยุคโควิด-19 หรือจะเป็นการนำ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในแง่มุมของการทำงานนั้น AI เข้ามามีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ งานประจำวันหรือ Task ซ้ำๆ เพราะ AI สามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นมันจึงช่วยลดภาระและทำให้เรามีเวลาทุ่มเทไปกับการคิดกลยุทธ์และการวางแผนงาน หรือ การทำงานเชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

AI ยังช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆของการทำงานเช่น

  • การทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexibility)
  • การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) 
  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

AI สามารถสรุปข้อมูลทั้งข้อมูลทั่วไปและเชิงลึกให้เราเห็นภาพรวมและเข้าใจข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ในด้านของงาน Creative นั้น AI ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากมายเพราะในปัจจุบันนั้น มี AI หลายตัวที่สามารถวาดภาพจากการใส่คีย์เวิร์ดได้ หรือเปลี่ยนจากคำ หรือ ประโยคธรรมดา ให้เป็นเนื้อเพลงได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะจุดประกายความสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น

AI ยังสามารถใช้เพื่อสร้างเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เครื่องมือแชท เครื่องมือวิดีโอคอล และเครื่องมือจัดการโครงการ ที่สามารถช่วยให้เราทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย

แต่ถึงแม้ว่า AI จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาแทนที่มนุษย์ได้ แต่ศักยภาพของมันนั้นสามารถนำมาใช้ในการพัฒนางานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาผ่านมือของเราหากเราใช้ AI ไปในบริบทที่ถูกต้องนั่นเอง