ดันไทยสู่ยุคดิจิทัลล้ำหน้า! เศรษฐา ชงกูเกิล ปักหมุดดาต้าเซ็นเตอร์-คลาวด์-AI สร้างฐานรากแกร่ง

ดันไทยสู่ยุคดิจิทัลล้ำหน้า! เศรษฐา ชงกูเกิล ปักหมุดดาต้าเซ็นเตอร์-คลาวด์-AI สร้างฐานรากแกร่ง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Google Digital Samart Thailand” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงพันธมิตรระดับโลกอย่าง Google

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งเพียงพอรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้

  • การต่อยอดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น การลงทุนขยายดาต้าเซ็นเตอร์ การลงทุนด้านคลาวด์ และการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • การส่งเสริมการใช้ Cloud และ AI อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ
  • การวางหลักเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานระบบคลาวด์เป็นหลัก (Cloud-First Policy)
  • การทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลได้มากขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างไทยและ Google จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดย Google มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของคนไทย และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน