ชาติแรกของโลก ญี่ปุ่นใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพจากจิตใจของมนุษย์ได้แล้ว

เทคโนโลยี AI สร้างภาพจากจิตใจของมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์จาก National Institutes for Quantum Science and Technology จากมหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยี AI ที่สามารถถอดรหัสภาพจากสมองของมนุษย์ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นชาติแรกของโลกที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้

เทคโนโลยีนี้อาศัยการบันทึกคลื่นสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองขณะที่พวกเขาจินตนาการถึงภาพต่างๆ จากนั้นจึงใช้ AI ถอดรหัสคลื่นสมองเหล่านั้นออกมาเป็นภาพดิจิทัล

ผลปรากฏว่า AI สามารถถอดรหัสภาพจากสมองของผู้เข้าร่วมการทดลองได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถจำลองภาพวัตถุต่างๆ เช่น ภาพเสือดาวที่มีปาก มีหู มีลายจุด รวมถึงภาพเครื่องบินที่มีแสงสีแดงบนปีกเครื่องบินได้อย่างใกล้เคียงกับภาพที่พวกเขาจินตนาการไว้

เทคโนโลยีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการปัญญาประดิษฐ์ โดยคาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น

  • การช่วยฟื้นฟูการสื่อสารและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอัมพาต เนื่องจากผู้ป่วยอัมพาตจะไม่สามารถสื่อสารหรือเคลื่อนไหวได้เอง ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จะสามารถช่วยถอดรหัสความคิดของผู้ป่วยออกมาเป็นภาษาหรือการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้
  • การช่วยวินิจฉัยโรคทางจิตเวช โดยนักวิจัยสามารถพัฒนา AI ให้สามารถถอดรหัสภาพจากสมองของผู้ป่วยโรคจิตเวชได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
  • การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) โดย AI สามารถถูกใช้เพื่อสร้างภาพเสมือนที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ให้ดียิ่งขึ้น