ข้อควรรู้ ก่อนซื้อแอด สินค้าแบบไหนห้ามลงโฆษณาใน LINE!?

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีกฎหมายควบคุมหรือมีการเลือกปฏิบัติ

 • บริการนักสืบเอกชน
 • ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อาวุธยุทธภัณฑ์ (ทุกประเภท) วัตถุและสารอันตราย
 • สกุลเงินดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคหรือการชักชวนการซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต)
 • โรงรับจํานํา/ เพชรหลุดจํานําถึงแม้ว่าจะมีใบการันตรีของแท้
 • การขายข้อมูล (Sale of Information) การเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่น
 • อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ต้องได้รับอนุญาตจากจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม

 • บริการที่เป็นคู่แข่งกับ LINE เช่น Chat Application, เกมส์, เว็บข่าว รวมไปถึงบริการส่งของ ส่งอาหาร (Delivery service) (อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี)
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ทํานายโชคชะตา เครื่องราง การไล่ผีและการบริจาคเงิน
 • ธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) เช่น ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง
 • Matching Site เช่น เว็บหาพันธมิตรจับคู่ทางธุรกิจ บริการหาคู่ (Dating Service)
 • บริการซื้อขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต
 • การให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง และ การระดมทุน
 • ธุรกิจและสินค้ามือสอง
 • พรรคการเมือง ผลสํารวจการออกเสียงประชามติหรือ การลงคะแนนเลือกตั้ง
 • สถานพยาบาลบริการทางด้านการแพทย์ศัลยกรรม บริการทางด้านความขาว โรงพยาบาล คลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะด้าน การประกอบโรคศิลปะ
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสะสมแต้ม
 • เว็บขายสินค้าหลายอย่าง หรือเป็นนายหน้าจําหน่ายสินค้า
 • การประมูล (รวมถึง Bidding fee auctions)
 • เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์เอง รวมทั้งการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งาน Portal Web นั้น และ เว็บไซต์บอร์ดสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร องค์กรสาธารณะประโยชน์หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.)

ธุรกิจสีเทา

 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนันบอล หวย เกมส์ที่ไม่ได้มาซึ่งเงินที่ถูกกฎหมาย
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับผู้ใหญ่ รวมถึง ร้านเซ็กส์ช็อป เช่น สถานบริการอาบอบนวดที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีร้านค้าสําหรับผู้ใหญ่ เช่น ร้านวิดีโอสําหรับผู้ใหญ่ กิจการสถานบันเทิงอื่นสําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะเดียวกัน
 • อาหารและอาหารเสริม (เช่น นม) สําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก (อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี) อาหารเสริมหรือยาบํารุงที่ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ
 • การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่นนอกจากญาติของเด็ก
 • การซื้อขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)